DiSC® -ANALYYSIT

DiSC® -analyysi auttaa tunnistamaan oman ja toisten tavan olla vuorovaikutuksessa ja auttaa rakentamaan yhteistä kieltä keskustella yrityksessä.

Kyseessä on maakohtaisesti validoitu henkilöprofiiili ihmisten erilaisuuden, vahvuuksien ja heikkouksien tunnistamiseen. Analyysit ovat täysin tietosuojattuja. Analyysejä voidaan tehdä 30 eri kielellä.

John Wiley & Sons Inc. on johtava käyttäytymisarviointeihin perustuvien valmennus-ratkaisujen toimittaja maailmassa. MLP on DiSC- analyysin edustaja Suomessa. DiSC-menetelmien kehitystyötä on tehty lähes 40 vuotta. Käytössä oleva Everyhing DiSC® on jo kolmannen sukupolven työkalu.

DiSC- analyysien avulla voimme tarjota yrityksille vuorovaikutustyökaluja ja keinoja nostaa työkumppaneiden sitoutuneisuutta. Johtajuusprofiililin (Work of Leaders) avulla voidaan arvioida esimiesten tai johtoryhmän tapaa johtaa kansainvälisesti tutkittuja hyviä johtamiskäytäntöjä vasten.
Analyysin perusteella saadaan erilaisia raportteja kuten esim 23 –sivuinen raportti henkilöprofiilista ja kehittämista vaativista osa-alueista. Vertailuraporteilla voidaan avata myös henkilöiden keskinäisiä profiileja ja taipumuksia.

Valmennus koostuu etukäteen henkilökohtaisesti ja sähköisesti toteutetuista analyyseistä sekä niiden purkamisesta ja toimintasuunnitelmien laatimisesta ( 1/2 pv tai 1/1 pvä).

TILANNEJOHTAMINEN

Tilannejohtaminen ( Situational Leadership model ®) on luultavasti eniten hyödynnetty ja tehokas henkilöjohtamis- ja vaikuttamismalli käyttäytymistieteiden alalla. Pohjana tohtori Paul Herseyn kehittämä malli, joka tarjoaa esimiehille ja asiantuntijoille ymmärryksen vaikutettavien henkilöiden valmiudesta kussakin tilanteessa sekä oman tehokkaan vaikuttamistyylin sopeuttamisesta henkilöjohtamisessa/ vaikuttamisessa.

Tohtori Paul Herseyn kehittämä tilannesopeutettu johtamismalli on amerikkalainen lisenssoitu tuote, jonka käyttöoikeudet pohjoismaissa omistaa Situational Services Nordic Ab. Minulla on käyttöoikeus tavaramerkkiin ja materiaaliin suoritettuani valmentajakoulutuksen ja sertifikaatin Ruotsissa.

Malli perustuu johtajan /vaikuttajan ja vaikutettavien henkilöiden väliseen suhteeseen. Valmennus soveltuu esimiehille, asiantuntijoille, myyjille eli kaikille jotka vaikuttavat laajemmin työssään.

Tilannejohtamisvalmennuksessa valmennettavat oppivat tunnistamaan neljä pääkohtaa vaikuttamisessa:

1) Todellisen tekemisen saaminen esiin eli diagnoosi
2) Valmiustason tunnistaminen
3) Sopivan vaikuttamistyylin sopeuttaminen vuorovaikutuksessa
4) Kehittäminen ja muutoksen aikaansaaminen

Valmennukseen voidaan liittää haluttaessa myös etukäteen tehtävä ns 360 -analyysi valmennukseen osallistuvien henkilöiden vaikuttamistyylistä ulkopuolisten arvioimana.

Käytännössä valmennus kestää 2 pv. Ryhmän ihannekoko 8 henkilöä.

VUOROVAIKUTUS- JA MYYNTIVALMENNUKSET

Vuorovaikutustaidot perustuvat luottamuksen rakentamiseen, olipa sitten kyseessä puhe- ja esitystaidot, neuvottelutaidot tai myyntitaidot. Kaikkia näitä valmennuksia voidaan räätälöidä tilanteiden ja tarpeiden mukaan ja niissä voidaan hyödyntää paitsi teknisiä apuvälineitä myös DiSC -työkaluja.